سایت دانشکده فنی دانشگاه تهران مرکز
www.TehranMarkaz.ir

لیست نمرات گروه کامپیوتر
برای مشاهده لیست نمرات بر روی شماره ردیف مورد نظر کلیک کنید

تاريخ اعلام نمره اوليه نام استاد نام درس رديف نمرات اولیه رديف تاريخ اعلام نمره نهائی نمرات نهایی شده
87 11 8 ارشدی مهندسی اینترنت 4000 نمرات اولیه 10000 87 11 30 نمرات نهایی شده
      اریا هوش مصنوعی 4001   10001        
87 11 26 اریا برنامه سازی پیشرفته 4002 نمرات اولیه 10002        
87 11 8 اصغری نظریه زبانها وماشینها 4003   10003 87 11 8 نمرات نهایی شده
87 11 8 اصغری سیستمهای عامل 4004   10004 87 11 8 نمرات نهایی شده
87 11 23 اعتماد ازمایشگاه مدارهای الکترونیکی 4005 نمرات اولیه 10005 87 11 30 نمرات نهایی شده
87 11 20 اغازيان ريزپردازنده 1 4006 نمرات اولیه 10006        
87 11 20 اغازيان ریزپردازنده 4007 نمرات اولیه 10007        
87 11 2 افشاری مبانی کامپیوتروبرنامه سازی 4008 نمرات اولیه 10008 87 11 20 نمرات نهایی شده
      افشاری ازمایشگاه کامپیوتر 4009   10009        
      افشاری ازمایشگاه پایگاه داده ها 4010   10010        
87 11 23 اقایی ازمایشگاه مدارهای منطقی 4011 نمرات اولیه 10011 87 11 30 نمرات نهایی شده
87 11 20 انشاییه سیستمهای کنترل خطی * 4012 نمرات اولیه 10012 87 12 1 نمرات اولیه بدون تغییر نهایی شدند.
87 11 5 ایت مدار الکتریکی 1+مدارهای الکتریکی 4013   10013 87 11 5 نمرات نهایی شده
87 11 5 بابک وزیری اصول طراحی پایگاه داده 4014 نمرات اولیه 10014 87 11 23 نمرات نهایی شده
87 11 8 باطنی شیوه ارئه مطالب علمی وفنی 4015 نمرات اولیه 10015        
87 11 8 باطنی معماری کامپیوتر 4016 نمرات اولیه 10016 87 11 26 نمرات نهایی شده
87 11 15 بختیاری سیگنالهاوسیستمها 4017 نمرات اولیه 10017        
87 11 20 بني رستم انتقال داده ها 4018 نمرات اولیه 10018        
87 11 20 بنی رستم سیستم های خبره * 4019 نمرات اولیه 10019        
87 11 7 بیکلریان مدار الکتریکی 1+مدارهای الکتریکی 4020   10020 87 11 7 نمرات نهایی شده
87 11 5 بیکلریان سیستمهای کنترل خطی 4021   10021 87 11 5 نمرات نهایی شده
87 11 20 پوربنیامین قراجلو گرافیک کامپیوتری 2 4022 نمرات اولیه 10022 87 11 30 نمرات نهایی شده
87 11 20 پوربنیامین قراجلو گرافیک کامپیوتری 1 4023 نمرات اولیه 10023 87 11 30 نمرات نهایی شده
87 11 20 پورگنجی ساختمان داده ها * 4024 نمرات اولیه 10024        
87 11 20 پورگنجی برنامه سازی پیشرفته * 4025 نمرات اولیه 10025        
87 11 23 تناوش ساختمانهای گسسته 4026 نمرات اولیه 10026        
87 11 23 تناوش ساختمان داده ها 4027 نمرات اولیه 10027        
87 11 24 تناوش طراحی الگوریتمها 4028 نمرات اولیه 10028        
      تناوش برنامه نویسی همروند 4029   10029        
87 11 8 جلايي مدار الکتریکی 1+مدارهای الکتریکی 4030   10030 87 11 8 نمرات نهایی شده
87 11 8 جلايي مدارهای الکترونیکی 4031   10031 87 11 8 نمرات نهایی شده
87 11 24 جلیلی ساختمانهای گسسته 4032 نمرات اولیه 10032        
87 11 5 جهانشاهی برنامه سازی پیشرفته 4033   10033 87 11 5 نمرات نهایی شده
87 11 5 جهانشاهی ازمایشگاه سیستم عامل 4034 نمرات اولیه 10034        
87 11 5 جهانشاهی هوش مصنوعی پیشرفته 4035   10035 87 11 5 نمرات نهایی شده
87 11 8 جوانبخت نظریه زبانها وماشینها 4036 نمرات اولیه 10036        
87 11 8 جوانبخت محیطهای چند رسانه ای 4037 نمرات اولیه 10037        
      دارابی کارگاه عمومی 4038   10038        
      رضایی ازمایشگاه الکترونیک دیجیتال 4039   10039        
87 11 23 رضوی داودی ذخیره وبازیابی اطلاعات 4040 نمرات اولیه 10040        
87 11 27 رضوی داودی مهندسی نرم افزار 2 4041 نمرات اولیه 10041        
87 11 15 رنجبرزاده مدارالکتریکی 2 4042 نمرات اولیه 10042 87 11 26 نمرات نهایی شده
87 11 8 رهنمون ساختمان داده ها 4043   10043 87 11 8 نمرات نهایی شده
87 11 8 رهنمون طراحی الگوریتمها 4044   10044 87 11 8 نمرات نهایی شده
87 11 2 رهنمون مهندسی اینترنت 4045   10045 87 11 2 نمرات نهایی شده
87 11 20 روانی ذخیره وبازیابی اطلاعات * 4046 نمرات اولیه 10046        
87 11 20 روانی گرافیک کامپیوتری 1* 4047 نمرات اولیه 10047 87 12 1 نمرات نهایی شده
87 11 15 صداقتی مدارهای الکترونیکی * 4048 نمرات اولیه 10048        
87 11 20 سعیدی مدارهای منطقی 4049 نمرات اولیه 10049 87 11 30 نمرات نهایی شده
87 11 20 سعیدی الكترونيك ديجيتال 4050 نمرات اولیه 10050 87 11 30 نمرات نهایی شده
87 11 20 سعیدی طراحی خودکار مدارهای دیجیتال 4051 نمرات اولیه 10051 87 11 30 نمرات نهایی شده
87 11 15 سلیمانپور اصول طراحی کامپایلر* 4052 نمرات اولیه 10052        
87 11 15 سلیمانپور ازمایشگاه شبکه های کامپیوتری 4053 نمرات اولیه 10053        
      سیدرضاوزیری زبان تخصصی (تکراری ) 4054   10054        
87 11 21 سیدرضاوزیری اصول طراحی کامپایلر 4055 نمرات اولیه 10055 87 11 21 نمرات نهایی شده
87 11 21 سیدرضاوزیری زبان تخصصی 4056 نمرات اولیه 10056        
87 11 16 سیدمحمد طباطبائی ازمایشگاه مدارالکتریکی 1 4057 نمرات اولیه 10057        
87 11 23 سیفی ازمایشگاه ریزپردازنده 1 4058 نمرات اولیه 10058        
87 11 23 سیفی ازمایشگاه ریزپردازنده 4059 نمرات اولیه 10059        
      شاه حسینی مبانی کامپیوتروبرنامه سازی 4060   10060        
87 11 16 شمس ازمایشگاه مدارهای الکترونیکی 4061 نمرات اولیه 10061        
87 11 5 شهیدی نشرودگلی مبانی کامپیوتروبرنامه سازی 4062   10062 87 11 5 نمرات نهایی شده
87 11 8 شهیدی نشرودگلی طراحی الگوریتمها 4063   10063 87 11 8 نمرات نهایی شده
      صباغی ندوشن ازمایشگاه مدارهای منطقی 4064   10064        
87 11 16 صداقت ازمایشگاه معماری کامپیوتر 4065 نمرات اولیه 10065        
87 11 15 عابدسلیمی سیستمهای عامل * 4066 نمرات اولیه 10066        
87 11 15 عابدسلیمی ازمایشگاه سیستم عامل 4067 نمرات اولیه 10067        
87 11 16 عسگری مدارهای منطقی 4068 نمرات اولیه 10068 87 11 26 نمرات نهایی شده
87 11 5 عسگری معماری کامپیوتر 4069 نمرات اولیه 10069 87 11 24 نمرات نهایی شده
87 11 15 علامه زبان ماشین وبرنامه سازی (اسمبلي ) 4070 نمرات اولیه 10070        
87 11 20 فرمند ازمایشگاه مدارالکتریکی 1 4071 نمرات اولیه 10071        
87 11 20 فروزنده مدارهای الکترونیکی * 4072 نمرات اولیه 10072        
87 11 16 قریشی ازمایشگاه مدارهای الکترونیکی 4073 نمرات اولیه 10073        
87 11 8 لگزی مدارهای الکترونیکی 4074   10074 87 11 8 نمرات نهایی شده
87 11 5 لگزی ازمایشگاه مدارهای الکترونیکی 4075   10075 87 11 5 نمرات نهایی شده
87 11 30 مرادی ازمایشگاه مدارهای منطقی 4076 نمرات اولیه 10076 87 12 1 نمرات اولیه بدون تغییر نهایی شدند.
87 11 23 مرادی مدارهای الکترونیکی * 4077 نمرات اولیه 10077 87 11 30 نمرات نهایی شده
87 11 26 مهران ريزپردازنده 1 4078 نمرات اولیه 10078        
      مهران طراحی سیستمهای VLSI 4079   10079        
87 11 26 مهران ریزپردازنده 4080 نمرات اولیه 10080        
87 11 20 موسوی طیبی نظریه زبانها وماشینها 4081 نمرات اولیه 10081 87 11 27 نمرات نهایی شده
87 11 20 موسوی طیبی شبکه های کامپیوتری 4082 نمرات اولیه 10082        
87 11 26 میرعابدینی طراحی وپیاده سازی زبانهاي برنامه سازي 4083 نمرات اولیه 10083        
87 11 7 نصیری مهندسی نرم افزار1 4084   10084 87 11 7 نمرات نهایی شده
87 11 15 نصیری سیستمهای عامل * 4085 نمرات اولیه 10085        
87 11 7 نصیری مهندسی نرم افزار2 4086   10086 87 11 7 نمرات نهایی شده
87 11 20 هارون ابادی مهندسی نرم افزار1 4087 نمرات اولیه 10087        
87 11 15 هدایتی شبکه های کامپیوتری 4088 نمرات اولیه 10088        
        ازمایشگاه مدارهای منطقی 4089   10089        
        پروژه 4090   10090        
        پروژه نرم افزار 4091   10091        
87 11 26 اردلانی ازمایشگاه مدار الکتریکی 1 4092 نمرات اولیه 10092        
        ازمایشگاه ریزپردازنده 1 4093   10093        
87 11 16 وکیل التجار ازمایشگاه معماری کامپیوتر 4094 نمرات اولیه 10094        
        کاراموزی 4095   10095        
        ازمایشگاه ریزپردازنده 4096   10096        
87 11 23 پدرام رازی ازمایشگاه ریزپردازنده 1 4097 نمرات اولیه 10097        
87 11 30 اعتماد ازمایشگاه مدارهای الکتریکی 1 4098 نمرات اولیه 10098        
87 11 30 نوشین مهر ازمایشگاه معماری کامپیوتر 4099 نمرات اولیه 10099        
87 12 1 سیستانی کارگاه عمومی 4100 نمرات اولیه 10100        
          4101   10101        
          4102   10102        
          4103   10103        
          4104   10104        
          4105   10105        
          4106   10106        
          4107   10107        
          4108   10108        
          4109   10109        
          4110   10110        
          4111   10111        
          4112   10112        
          4113   10113        
          4114   10114        
          4115   10115        
          4116   10116        
          4117   10117        
          4118   10118        
          4119   10119        
          4120   10120        
          4121   10121        
          4122   10122        
          4123   10123        
          4124   10124        
          4125   10125        

Contact us : info@tehranmarkaz.ir

تمامی حقوق برای دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز محفوظ می باشد
Copyright 2009
Tehran Markaz dot ir  - All Rights Reserved
.: Powered By .: Helia Design Group